Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Představujeme se

A3 - plakát.jpg Představujeme se

Naše mateřská škola je v právní subjektivitě od 1.4.1994. Od 1.9.2008, kdy byla otevřena nově zbudovaná třída, jsme pětitřídní škola s hygienickou kapacitou 138 dětí.  V souladu s vyhláškou o mateřských školách máme zapsaných 138 dětí (tedy maximálně možný počet dětí). O děti se u nás stará 10 učitelek, 3 asistentky pedagoga, 1 školní asistentka, 4 provozní zaměstnankyně a 4 pracovnice školní jídelny. Provoz školy finančně zajišťuje Město Český Brod.  

Celý kolektiv naší školy se snaží o příjemný pobyt dětí ve škole. V budově školy máme také detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny  v Kolíně, které je přínosné pro nás při práci s dětmi integrovanými i s dětmi s odkladem školní docházky, ale také pro rodiče nejen našich dětí tím, že rodiče se mohou na paní psycholožku obrátit i s drobným problémem bez absolvování cesty do Kolína.

Budova školy je umístěna v rozlehlé školní zahradě s převážně vzrostlými jehličnany, která pohledově navazuje na sousední park. Na zahradě jsou rozmístěny originální dřevěné hrací prvky, dále je zde umístěno pět pískovišť a polyfunkční průlezka se skluzavkami. Máme i vlastní bazén s pískovou filtrací, který je v teplých dnech hojně využíván.

Kromě každodenních činností jako jsou hry, pohyb, výtvarná činnost, zpěv, poznávání, seznamování se světem kolem nás, pořádáme divadelní představení pro děti, máme nabídku zájmových činností, uskutečňujeme besídky pro rodiče. Každoročně rovněž v MŠ oslavujeme Den dětí karnevalem v maskách a soutěžemi pro děti, jezdíme na výlety, pořádáme tradiční "spaní ve školce". Vždy koncem školního roku jezdíme na školu v přírodě.

Celý den v mateřské škole je založen na vzájemném klidném soužití se všemi  ostatními, radostné pohodě, uspokojování vlastních potřeb dítěte, ale rovněž i respektování potřeb ostatních, naším cílem je nejen spokojené dítě, ale  i spokojení rodiče.