Představujeme se

Naše mateřská škola je v právní subjektivitě od 1.4.1994. Od 1.9.2008, kdy byla otevřena nově zbudovaná třída, jsme pětitřídní škola s hygienickou kapacitou 138 dětí.  V souladu s vyhláškou o mateřských školách máme zapsaných 138 dětí (tedy maximálně možný počet dětí). O děti se u nás stará 10 učitelek, 4 provozní zaměstnankyně a 4 pracovnice školní jídelny.Provoz školy finančně zajišťuje Město Český Brod.  

Celý kolektiv naší školy se snaží o příjemný pobyt dětí ve škole.V budově školy máme také detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny  v Kolíně, které je přínosné pro nás při práci s dětmi integrovanými i s dětmi s odkladem školní docházky, ale také pro rodiče nejen našich dětí tím, že rodiče se mohou na paní psycholožku obrátit i s drobným problémem bez absolvování cesty do Kolína.

Budova školy je umístěna v rozlehlé školní zahradě s převážně vzrostlými jehličnany, která pohledově navazuje na sousední park. Na zahradě jsou rozmístěny originální dřevěné hrací prvky, dále je zde umístěno pět pískovišť a polyfunkční průlezka se skluzavkami. Máme i vlastní bazén s pískovou filtrací, který je v teplých dnech hojně využíván.

Kromě každodenních činností jako jsou hry, pohyb, výtvarná činnost, zpěv, poznávání, seznamování se světem kolem nás, pořádáme divadelní představení pro děti, máme nabídku zájmových činností, uskutečňujeme besídky pro rodiče. Každoročně rovněž v MŠ oslavujeme Den dětí karnevalem v maskách a soutěžemi pro děti, jezdíme na výlety, pořádáme tradiční "spaní ve školce". Vždy koncem školního roku jezdíme na školu v přírodě.

Celý den v mateřské škole je založen na vzájemném klidném soužití se všemi  ostatními, radostné pohodě, uspokojování vlastních potřeb dítěte, ale rovněž i respektování potřeb ostatních, naším cílem je nejen spokojené dítě, ale  i spokojení rodiče.

V rubrice FORMULÁŘE KE STAŽENÍ najdete tiskopis na potvrzení uhrazené  úplaty za předškolní vzdělávání pro daňové účely.

 

 

Telefonní čísla: 

1.tř. Kuřátka:   735 170 981                

2.tř. Broučci:   735 170 982

3.tř. Sluníčka: 735 170 983                      

4.tř. Koťata:    735 170 984

5.tř. Lvíčata:   735 170 985      

Ředitelka školy:    321 622 997                     

Vedoucí školní jídelny:    321 622 291

 

Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín - idatabaze.cz Mateřské školy - idatabaze.cz

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

pic_right.jpg

Návštěvnost stránek

106375