Ověřeno

 

Vážení rodiče, 

od 12.4.2021 bude škola otevřena pro děti, které mají povinnou předškolní docházku. Děti budou rozděleny do 4 skupin maximálně po                          15 dětech. Rozdělení dětí najdete na vstupních dveřích s uvedením třídy, do které bude vaše dítě chodit. Pokud bude dítě v jiné třídě než ve své, přeneste mu, prosím, po proběhlém testování s negativním výsledkem, věci z jeho šatnové skříňky do šatny u třídy, kam bude chodit.

Každé dítě bude v pondělí a ve středu ráno testováno antigenními testy.  Toto testování bude probíhat ve třídě Kuřátek, kdy rodič pomůže svému dítěti s provedením testu. Poté je nutné s dítětem vyčkat 15 minut před budovou MŠ na výsledek testu. Přicházejte do MŠ včas, abyste měli čas na tento výsledek počkat. Bude-li dítě negativní - odchází do své určené třídy. Nebude-li dítě přítomno v dny testování, bude se testovat v den příchodu -          v tomto případě než odvedete dítě do "své" třídy půjdete na test do třídy Kuřátek.

Pokud dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a nechcete, aby bylo testováno, doneste, prosím, potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění. Toto platí 90 dnů od1.pozitivního PCR testu.

Mimo to, budeme každé ráno příchozím dětem měřit bezkontaktně teplotu.

Nevoďte do školy děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma a ucpaný nos, zažívací obtíže - nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, bolest hlavy). Jestliže se u vašeho dítěte projeví tyto obtíže, nechte jej doma alespoň 5 dnů (z toho poslední 2 dny bez příznaků).

 

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do školy bez zakrytí dýchacích cest respirátorem min. tř. FFP2.

Přineste dětem každý den pití ve vlastní podepsané lahvičce na pobyt venku a podepsanou roušku pro případ nutnosti.

Dále prosíme o urychlené opuštění areálu školy po předání dítěte paní učitelce a po jeho vyzvednutí z MŠ.

 

Nenastoupí-li dítě k prezenční docházce do MŠ, bude jeho nepřítomnost omluvena. V případě zájmu, je možné si v MŠ vyzvednout materiály              k domácí práci.

Děkujeme za pochopení.

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Milí rodiče, milé děti,

do nového roku 2021 vám všem přejeme hodně štěstí, hodně lásky a úplně nejvíc zdraví.

                                                                                                                      Zaměstnankyně vaší MŠ.

 

 

 

 

Beruška                  Slunce             Kuře

 

ŽÁDÁME RODIČE, ABY VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI NOSILI

OD 10.9.2020  DO ODVOLÁNÍ V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ROUŠKU.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 Krátce o škole

 

Naše mateřská škola je v právní subjektivitě od 1.4.1994. Od 1.9.2008, kdy byla otevřena nově zbudovaná třída, jsme pětitřídní škola s hygienickou kapacitou 138 dětí.  V souladu s vyhláškou o mateřských školách máme zapsaných 138 dětí (tedy maximálně možný počet dětí). O děti se u nás stará 10 učitelek, 4 provozní zaměstnankyně a 4 pracovnice školní jídelny.Provoz školy finančně zajišťuje Město Český Brod.  

Celý kolektiv naší školy se snaží o příjemný pobyt dětí ve škole. V budově školy máme také detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny  v Kolíně, které je přínosné pro nás při práci s dětmi integrovanými i s dětmi        s odkladem školní docházky, ale také pro rodiče nejen našich dětí tím, že rodiče se mohou na paní psycholožku obrátit i s drobným problémem bez absolvování cesty do Kolína.