Ověřeno

                            děti.jpg

 

 Krátce o škole

 

   Naše mateřská škola je v právní subjektivitě od 1.4.1994. Od 1.9.2008, kdy byla otevřena nově zbudovaná třída, jsme pětitřídní škola s hygienickou kapacitou 138 dětí. Děti jsou podle věku rozděleny do tříd Kuřátek, Broučků, Sluníček, Koťátek a Lvíčátek.

   V souladu s vyhláškou o mateřských školách máme zapsaných 133 dětí . O děti se u nás stará 10 učitelek, 3 asistentky pedagoga, 1 školní asistentka, 4 provozní zaměstnankyně a 4 pracovnice školní jídelny. Provoz školy finančně zajišťuje Město Český Brod.  

   V budově školy máme také detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Kolíně.

   Budova školy je umístěna v rozlehlé školní zahradě, která pohledově navazuje na sousední park. Na zahradě jsou rozmístěny dřevěné hrací prvky, dále je zde umístěno pět pískovišť a polyfunkční průlezka se skluzavkami. Máme i vlastní bazén s pískovou filtrací, který je v teplých dnech hojně využíván.

   Kromě každodenních činností jako jsou hry, pohyb, výtvarná činnost, zpěv, poznávání, seznamování se světem kolem nás, zařadili jsme projekty obohacené o tradice, pořádáme divadelní představení pro děti, uskutečňujeme besídky pro rodiče. Každoročně rovněž v MŠ oslavujeme Den dětí karnevalem v maskách a soutěžemi pro děti, jezdíme na výlety, pořádáme tradiční "spaní ve školce". Koncem školního roku jezdíme na školu v přírodě.

   Celý den v mateřské škole je založen na vzájemném klidném soužití se všemi  ostatními, radostné pohodě, uspokojování vlastních potřeb dítěte, ale rovněž i respektování potřeb ostatních, naším cílem je nejen spokojené dítě, ale  i spokojení rodiče.

 

Od března 2024 jsme se připojili k projektu celeceskoctedetem.cz

Rodina na kole_big (1).jpg