Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


Vážení rodiče, milé děti,

máme pro vás dobrou zprávu! Od pondělí 3.5.2021 se obnovuje plný provoz mateřské školy. Děti se již nebudou testovat a ve školce mohou být bez roušek. Nicméně vás prosíme, aby děti měly alespoň jednu roušku v igelitovém sáčku ve skříňce pro případ potřeby.

Takže v pondělí 3.5.2021 každý ve své třídě! Těšíme se na vás!

 

 

Vážení rodiče, 

od 12.4.2021 bude škola otevřena pro děti, které mají povinnou předškolní docházku. Děti budou rozděleny do 4 skupin maximálně po                          15 dětech. Rozdělení dětí najdete na vstupních dveřích s uvedením třídy, do které bude vaše dítě chodit. Pokud bude dítě v jiné třídě než ve své, přeneste mu, prosím, po proběhlém testování s negativním výsledkem, věci z jeho šatnové skříňky do šatny u třídy, kam bude chodit.

Každé dítě bude v pondělí a ve středu ráno testováno antigenními testy.  Toto testování bude probíhat ve třídě Kuřátek, kdy rodič pomůže svému dítěti s provedením testu. Poté je nutné s dítětem vyčkat 15 minut před budovou MŠ na výsledek testu. Přicházejte do MŠ včas, abyste měli čas na tento výsledek počkat. Bude-li dítě negativní - odchází do své určené třídy. Nebude-li dítě přítomno v dny testování, bude se testovat v den příchodu -          v tomto případě než odvedete dítě do "své" třídy půjdete na test do třídy Kuřátek.

Pokud dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a nechcete, aby bylo testováno, doneste, prosím, potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění. Toto platí 90 dnů od1.pozitivního PCR testu.

Mimo to, budeme každé ráno příchozím dětem měřit bezkontaktně teplotu.

Nevoďte do školy děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma a ucpaný nos, zažívací obtíže - nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, bolest hlavy). Jestliže se u vašeho dítěte projeví tyto obtíže, nechte jej doma alespoň 5 dnů (z toho poslední 2 dny bez příznaků).

 

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do školy bez zakrytí dýchacích cest respirátorem min. tř. FFP2.

Přineste dětem každý den pití ve vlastní podepsané lahvičce na pobyt venku a podepsanou roušku pro případ nutnosti.

Dále prosíme o urychlené opuštění areálu školy po předání dítěte paní učitelce a po jeho vyzvednutí z MŠ.

 

Nenastoupí-li dítě k prezenční docházce do MŠ, bude jeho nepřítomnost omluvena. V případě zájmu, je možné si v MŠ vyzvednout materiály              k domácí práci.

Děkujeme za pochopení.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k vládnímu nařízení bude naše škola i nadále do odvolání uzavřena. Informace k ošetřovnému najdete na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Potvrzení školy již není potřeba.

Sledujte, prosím, i nadále naše webové stránky, kde se budeme snažit podle potřeby aktualizovat informace. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat na telefonu 731 495 491.

Přeji vám i vašim dětem pevné zdraví.

Za celý kolektiv MŠ Jaroslava Jelínková.

 

Vážení rodiče,

rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou mají ve svém e-mailu materiály k distanční výuce dětí. Prosím, pokud by někdo z vás tyto materiály        v e-mailu nenašel, aby mne kontaktoval na telefonu 731 495 491.

Děkuji.

Jaroslava Jelínková

 

Vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu:

Pro předškolní děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese / Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 4/2021 ze dne 27. 2. 2021 ke stažení /, bude tato péče zajištěna v Českém Brodě v budově MŠ Kollárova 71. Na péči o děti se budou podílet paní učitelky ze všech tří českobrodských mateřských škol. Postup pro přihlášení dítěte zde.   Další informace o provozu získáte u  ředitelky MŠ Kollárova: Mgr. Zumrová 604 376 028.

 

Vážení rodiče,

chtěla bych vás informovat o tom, že mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a tyto děti mají povinnost ho plnit. Průběh distančního vzdělávání zákonným zástupcům „předškoláků“ upřesníme v průběhu tohoto týdne.  /tj. od 1.3. do 5.3.2021/

 

Vážení rodiče,

vzhledem k vládnímu nařízení bude naše škola od 1.3. 2021 do 21.3. 2021 uzavřena. Informace k ošetřovnému najdete na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Potvrzení školy již není potřeba.

Sledujte, prosím, i nadále naše webové stránky, kde se budeme snažit podle potřeby aktualizovat informace. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat na telefonu 731 495 491.

Doufejme, že vše dobře půjde a za tři týdny se opět sejdeme v MŠ. 

Přeji vám i vašim dětem pevné zdraví.

Za celý kolektiv MŠ Jaroslava Jelínková.

_______________________________________________________________________________________________________

V záložce "dokumenty" je tiskopis potvrzení o zaplaceném školném za rok 2020 pro daňové účely. Pokud budete potvrzení uplatňovat, stáhněte si jej, vyplňte jméno, datum narození a bydliště a  předejte paní učitelce ve třídě.

Potvrzení vám po doplnění částky bude vráceno zpět přes paní učitelku ve třídě.

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ŽÁDÁME RODIČE, ABY VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI NOSILI 

OD 10.9.2020 DO ODVOLÁNÍ V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ROUŠKU.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Pokyny k zahájení školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci v okrese Kolín (zelený semafor) prosíme, aby rodiče nových tříletých dětí, první zahajovací den, kdy budou s dětmi ve třídě na tuto dobu použili roušku (děti ne). Je to proto, že bude v danou chvíli ve třídě větší kumulace dospělých osob.

Ostatní nově nastupující děti budou ve třídě již bez rodičů.

Na schůzku nových rodičů použijte také roušku.

Do odvolání byl upraven příchod všech dětí do MŠ do 8 hodin.

Dále ponecháváme v platnosti nenošení hraček do MŠ z domova.

Na pobyt venku budou mít děti vlastní podepsanou lahev s pitím.

Na běžný provoz zatím roušky u rodičů nevyžadujeme. Pouze použijte dezinfekci rukou u vstupu do budovy.

Pedagogičtí pracovníci školy roušku mít nemusí.

Sledujte průběžně naše webové stránky, pokud by se situace zhoršila, budeme upřesňovat pokyny.

 

Informativní schůzka pro rodiče

všech nově nastupujících dětí bude 2.9.2020 od 16.30 hod. ve třídě Sluníček. Na tuto schůzku přijďte, prosím, bez dětí. 

Informace pro rodiče dětí nastupujících do MŠ od září 2020:

U dětí nově nastupujících doporučujeme počáteční pobyt maximálně 1 - 2 hodiny (v rámci tohoto času mohou být rodiče 1. den ve třídě  s dítětem  - individuální pohovory s učitelkami - od 2. dne jsou děti  ve třídě bez rodičů), poté po dohodě s učitelkou, která rodičům sdělí, jak samostatný pobyt dítěte v MŠ probíhal, budeme pobyt dítěte prodlužovat (obvykle jsou děti  od 3. do 7. dne v MŠ do oběda - vše je však individuální, dle dohody).
 Doba příchodu dítěte do MŠ je ideálně 1. den do 8,00 hod, poté dle dohody s učitelkou. 
Seznamy, do které třídy bude dítě chodit, budou vyvěšeny v budově MŠ přímo proti vchodovým dveřím.
 Toto doporučení chápejte, prosím, jako naši snahu  o co nepohodovější nástup Vašeho dítěte do MŠ, který pro dítě přináší změny v jeho životě a je pro něj svým způsobem zatěžující . 

Prosíme rodiče, aby do MŠ nevodili děti s teplotou nebo jinými známkami onemocnění (rýma, kašel, vyrážka, náhlá ztráta chuti nebo čichu), a aby ani oni sami v takovémto případě do MŠ nevstupovali.


 Děti do MŠ potřebují:
 - bačkory (nedoporučujeme pantofle!- ani tzv. crocsy - z bezpečnostních důvodů)
 -  náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko,ponožky nebo punčocháče pro případ polití či jiné "nehody")
 - oblečení do třídy (ve třídách je teplo i  v zimě, není nutno děti oblékat příliš  teple, aby se nepotily)   
 - oblečení na ven (pláštěnku a oblečení na zahradu - jiné kraťasy nebo tepláky než ty, které mají do třídy a pokrývku hlavy)                                 
  - pyžamo
 - 6x karton papírových kapesníčků (děti mají ve třídě kapesníčky volně k dispozici  na jedno použití)
 - 2x vlhčené ubrousky na WC (nebo raději vlhčený toaletní papír)

Platby:
- 450,- Kč á měsíc - částečná úhrada neinvestičních nákladů školy - viz vyhláška školy
- stravné v MŠ:   děti 3-6 let   cena:    přesnídávka            9,- Kč         děti 7 let      cena:   přesnídávka     9,- Kč

                                                           oběd                       22,- Kč                                       oběd                24,- Kč

                                                           odpol. svačina           7,- Kč                                       odpol svačina   7,- Kč

                                                      --------------------------------------                           -------------------------------

                                                          celkem                   38,- Kč                                            celkem          40,- Kč

  • předplatné akcí školy 600,- Kč na pololetí
  • příkazy k úhradě dostanete od třídních učitelek - platby se provádějí na účet školy
  • všechny platby se vyúčtovávají a přeplatky se vrací rodičům na účet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - červenec a srpen 2020

Při nástupu do MŠ je nutné vyplněné čestné prohlášení zákonných zástupců (první 30.7. a potom každé pondělí, bez něj nebude dítě do MŠ přijato).

Prohlášení lze vyplnit přímo v MŠ nebo je ke stažení zde: Čestné prohlášení rodiče.docx 
 
Děti ze tříd Koťat, Lvíčat, MŠ Kollárova a MŠ Liblice se budou scházet ve třídě Koťat.
Děti ze tříd Kuřátek, Broučků a Sluníček se budou scházet ve třídě Kuřátek.
 
Děti se ráno scházejí od 6.30 do 8.00 hod.
Věci dětem uložíte do skříněk po dohodě s paní učitelkou.
V době prázdninového provozu není potřeba dávat dětem do MŠ pyžámka.
Na pobyt venku dejte, prosím, dětem vlastní láhev na pití.
Vyzvedávání dětí po obědě 12.30 - 13.00 hod., odpoledne od 14.30 hod.
Děti lze odhlásit na telefonních číslech: 
735 170 981
735 170 982
735 170 983
735 170 984
735 170 985 
Odhlásit dítě lze do 8.00 hod. daného dne. 
Prosíme, odhlašujte dítěti jeho nepřítomnost (v případě neodhlášení bude započítáno stravné i školné). 
Po vyzvednutí dítěte, opusťte areál MŠ. 
 
Děkujeme za pochopení.

Naše škola bude uzavřena od 1.7.2020 do 29.7.2020 včetně. Děti, které jsou přihlášeny na MŠ Kollárova budou docházet v tuto dobu tam. 

Od 30.7.2020 bude v provozu naše mateřská škola.

Veškeré přeplatky dětem, které odchází do školy budou  zaslány na účet podle skutečnosti na začátku měsíce září.

Dětem, které v MŠ zůstávají budou přeplatky za školné a přeplatky za akce školy poslány na účet v průběhu prázdnin. Stravné dětem, které zůstávají v MŠ bude převedeno do dalšího roku.

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ PROŽITÍ LÉTA A DOVOLENÉ!