Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Výsledky zápisu do Mateřské školy

Český Brod, Sokolská 1313: 

Přijaté děti:

přehled přijatých dětí od šk. roku 2018-2019.doc

Ve čtvrtek 7.6.2018 od 16.00 hod se koná v naší MŠ ve třídě Sluníček  zahajovací schůzka rodičů nově přijatých dětí. Na této schůzce Vám budou podány informace týkající se docházky Vašeho dítěte do mateřské školy. Tato schůzka proběhne bez dětí.

Nepřijaté děti:

přehled nepřijatých dětí od šk. roku 2018-2019.doc

Zápis do MŠ pro školní rok 2018 - 2019 

Zápis pro školní rok 2018/2019 do naší mateřské školy proběhne:

  • ve středu 2.5.2018 od 10.00 do 15.00 hod
  • ve čtvrtek 3.5.2018 od 10.00 do 13.00 hod 

V těchto termínech je třeba v mateřské škole odevzdat již vyplněné, podepsané a potvrzené formuláře.

Potřebné formuláře lze s předstihem stáhnout níže (a vyplněné, podepsané a potvrzené předložit v den zápisu - 2. a 3. 5. 2018.)

Také si je můžete v tištěné podobě vyzvednout v mateřské škole dne 23.4.2018                          od 8.00 do 14.00 hodin.

Co potřebujete k zápisu:

  • Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte)
  • Fotokopii rodného listu dítěte k založení do spisu (+ originál pro nahlédnutí při zápisu)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

Dále vyplněné formuláře:

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce.

Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit, nejpozději však tak, aby bylo dítě zapsáno do 3.5.2018.

Kontakty:

tel. 321 622 997, 731 495 491 nebo e-mail: ms_cesky_brod@mybox.cz

Nerozhoduje pořadí podání žádosti.   

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 

  1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (Z. 561/2004 Sb.,§ 34, odst.1, v platném znění ) a děti s odkladem školní docházky a trvalým pobytem v Českém Brodě

  2. děti, které k 31.10.2018 dosáhnou nejméně 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

  3. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).   

Kriteria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, škola se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Ředitelka školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od konání zápisu, výsledky budou zveřejněny vyvěšením v budově školy a na webových stránkách školy. Výsledky nejsou zveřejňovány jmenovitě, v den zápisu obdrží rodiče registrační číslo.