Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2019 - 2020 

Zápis pro školní rok 2019/2020 do naší mateřské školy proběhne:

  • ve čtvrtek 2.5.2019 od 10.00 do 15.00 hod
  • v   pátek   3.5.2019 od 10.00 do 13.00 hod 

V těchto termínech je třeba v mateřské škole odevzdat již vyplněné, podepsané a potvrzené formuláře.

Potřebné formuláře lze s předstihem stáhnout níže (a vyplněné, podepsané a potvrzené předložit v den zápisu - 2. a 3. 5. 2019.)

Také si je můžete v tištěné podobě vyzvednout v mateřské škole dne 17.4.2019  od 8.00 do 12.00 hodin.

Co potřebujete k zápisu:

  • Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte)
  • Originál rodného listu dítěte (pro nahlédnutí při zápisu)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

Dále vyplněné formuláře:

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce.

Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit, nejpozději však tak, aby bylo dítě zapsáno do 3.5.2019.

Kontakty:

tel. 321 622 997, 731 495 491 nebo e-mail: ms_cesky_brod@mybox.cz

Nerozhoduje pořadí podání žádosti.   

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do mateřské školy Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín pro školní rok 2019/2020 

  1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (Z. 561/2004 Sb.,§ 34, odst.1, v platném znění ) a děti s odkladem školní docházky a trvalým pobytem v Českém Brodě

  2. děti, které k 31.10.2019 dosáhnou nejméně 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

  3. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).   

Kriteria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, škola se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Ředitelka školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od konání zápisu. Rozhodnutí o přijetí budou (ne jmenovitě, ale podle registračních čísel, které obdrží rodiče v den zápisu)  vyvěšením v budově školy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou.