Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

 

 

  VÝSLEDKY ZÁPISU PRO UKRAJINSKÉ DĚTI / РЕЗУЛЬТАТИ РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

výsledky zápisu.pdf

 

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI / РЕЄСТРАЦІЯ В САДОК ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ

                                                                                                                                                                                                                                                   ДІТЕЙ 

 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022.docx

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.doc                                                                                                                                                                   

 

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ CZ / МЕДИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ UA:

Potvrzení lékař uk-plvdms.docx

Potvrzení lékaře cs-plvdms.docx

 

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

  Zápis do MŠ pro školní rok 2022 - 2023 


 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ SOKOLSKÁ od školního roku 2022/2023:

Schůzka rodičů přijatých dětí proběhne dne 13.6.2022 ve třídě Sluníček od 16.00 hod.

Tato schůzka proběhne bez dětí.

Seznam přijatých dětí od školního roku 2022/2023:  přehled přijatých dětí od šk. roku 2022-2023.pdf

 

Seznam nepřijatých dětí od školního roku 2022/2023:   přehled nepřijatých dětí od šk. roku 2022-2023.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Termín řádného zápisu : 2. 5. 2022 od 10.00 do 15.00 hod

                                          a   3. 5. 2022 od 10.00 do 13.00 hod

TISKOPISY K ZÁPISU:

žádost: žádost o přijetí 2022.doc

evidenční list: evidenční list.docx

potvrzení - lékař: potvrzení lékaře.docx

poučení: Pouceni 2022_2023.doc       a dále fotokopie rodného listu a potvrzení o trvalém bydlišti dítěte

 

Vážení rodiče,

od 11. 4. - 29. 4. 2022 bude probíhat do naší MŠ elektronický předzápis.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/sokolska

 VÝŠE UVEDENÉ ODKAZY BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY k datu 11. 4. 2022 a ukončeny 1.5.2022

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ níže uvedeným stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

    Vyplňte on-line tiskopisy na webu předzápisuna tiskopisech uvádějte datum řádného zápisu tj. 2. 5. - 3. 5. 2022.

Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány, pro platné podání je třeba je vytisknout, podepsat a doručit do MŠ jedním z níže uvedených způsobů (a to nejdéle do 3. 5. 2022 13.00 hod., po tomto termínu nebude žádost považována za platně podanou. Dokumenty lze doručovat            i v průběhu předzápisu, vždy po dohodě s ředitelkou MŠ, tel. +420 731 495 491.

  1. Do datové schránky školy: bifjxad
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze pouze poslat prostý email!)
  3. Poštou
  4. Osobním podáním: v případě osobního podání žádosti je nutné se předem domluvit na tel. +420 731 495 491

K tiskopisům, které vyplníte v elektronickém předzápisu je nutné ještě dodat: kopii rodného listu dítěte, výpis z evidence obyvatel s určením trvalého pobytu dítěte.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.),        je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním předání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodnutí budou zaslána.

Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIJATÝCH DĚTÍ PROBĚHNE DNE 13.6.2022 v 16.30 hod. INFORMAČNÍ SCHŮZKA.

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

do mateřské školy Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín pro školní rok 2022/2023

  1. Děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě.
  2. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku - od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).
  3. Ostatní děti (podle věku - od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí.