Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Informace

Informace

 

Prosíme rodiče, aby do MŠ nevodili děti s teplotou nebo jinými známkami onemocnění (rýma, kašel). 

 

Děti do MŠ potřebují: Co potřebují děti.docx
Platby: PLATBY.docx
Co má umět předškolák před vstupem do ZŠ: Desataro pro rodiče.docx

Co bych měl zvládnout před nástupem do MŠ: Co bych měl umět.docx

Evropské projekty: digitalizace.pdf

                                     šablony.pdf

Školné pro rok 2024/2025 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2024-2025.docx

 

Adaptační program Adaptační program.docx

 

 

PRÁZDNINY 2024

MŠ Sokolská uzavřena od 1.7. do 26.7. 2024, od 26.8. - 30.8.2024

MŠ KOLLÁROVA : 1.7. - 26.7. 2024

MŠ Sokolská: 29.7. - 23.8. 2024

Zahájení školního roku 2024/2025 bude od 2.9. 2024

 

  • Děti se ráno scházejí dle rozpisu od 6.30 - 8.00 hod.
  • Vyzvedávání dětí po obědě od 12.15 - 13.00 hod. Věnujte, prosím, pozornost informacím na vchodových dveřích, na kterých bude napsáno, ve které třídě jsou děti umístěny, sledujte i při vyzvedávání dětí (možnost odpoledního spojování).
  • Dejte dětem, prosím, batoh do skříňky, dostatek náhradního oblečení, osušku,  vše podepsané
  • Pyžama nenoste
  • Dejte dětem podepsanou láhev s pitím, obsah láhve a péče o její čistotu je na rodičích, pokud dětem během dne pití dojde, doléváme čistou vodou
  • Telefonní čísla na odhlašování obědů dle umístění dětí: +420 735 170 981, +420 735 170 982, +420 735 170 983, + 420 735 170 984 a +420 735 170 985
  • (Odhlásit dítě lze nejdéle do 7.30 hod. aktuálního dne i formou SMS. V případě neodhlášení bude započítáno stravné i školné)
  • Po vyzvednutí dítěte, prosím, opusťte areál MŠ

PLATBY ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platby za ŠKOLNÉ a STRAVNÉ budou hrazeny předem na č.ú.:     9291640227/0100

Variabilní symboly a částky budou předány do příslušné MŠ.

Přeplatky budou vráceny na účet během září 2024.

V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ PLATEB NEBUDE MOCI DÍTĚ NASTOUPIT.

Prosím nahlaste poslední den ráno paní učitelce, že je dítě přítomno naposledy.

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VÁS!