Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

 

 

  Zápis do MŠ pro školní rok 2021 - 2022 


Přehled  dětí  PŘIJATÝCH  k  předškolnímu  vzdělávání (v souladu s § 34,§ 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) od školního roku 2021/2022

v Mateřské škole Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín

PŘIJATÉ DĚTI: 

Registrační číslo dítěte

Registrační číslo dítěte

Registrační číslo dítěte

1

21

41

2

23

42

6

25

43

7

26

46

8

31

49

10

32

50

11

34

53

12

35

58

14

36

59

16

37

60

17

38

61

18

40

62

 

Vážení rodiče,

pokud situace dovolí, schůzka pro nové rodiče se uskuteční 21.6.2021 od 16.00 hodin v Mateřské škole, Sokolská 1313, Český Brod.

Jaroslava Jelínková – ředitelka školy 

Vyvěšeno dne: 19.5.2021

 

Přehled dětí NEPŘIJATÝCH k předškolnímu vzdělávání (v souladu s § 34,§ 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) od školního roku 2021/2022

v Mateřské škole Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín 

NEPŘIJATÉ DĚTI: 

Registrační číslo dítěte

 

Registrační číslo dítěte

Registrační číslo dítěte

3

27

45

5

28

52

9

30

54

13

33

56

15

39

57

20

44

 

 

Vyvěšeno dne: 19.5.2021

 

Řádný termín zápisu:  3.5.2021 a 4.5.2021 

Od 12.4.2021 do 30.4.2021 je možné využít pro zapsání dítěte elektronický předzápis 

 odkaz zde: https://registrace.twigsee.com/f1/c147d1/materska-skola-sokolska-cesky-brod        (do příloh na konci el. předzápisu lze nahrát buď scany RL a OP nebo fotky téhož)

 Tiskopisy jsou vyplněním a odesláním zaregistrovány, ale je nutné je  vytisknout a podepsané doručit do MŠ jedním z následujících způsobů: 

 1. do datové schránky školy - bifjxad
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý e-mail nestačí)
 3. poštou
 4. osobním podáním – v tomto případě je nutná předchozí dohoda s ředitelkou školy  na tel. čísle 731 495 491

 Termín  pro předání již vyplněných a podepsaných  tiskopisů do MŠ je nejpozději  do  4.5.2021 do 12.00 hod., po tomto termínu již nebudou žádosti považovány za platně podané.

Po telefonické dohodě s ředitelkou školy lze tiskopisy přinést i dříve.

V případě potřeby lze, opět po telefonické dohodě, přijít přihlásit dítě do MŠ osobně.

Co dále potřebujete k zápisu:

 • Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte)  - pokud má dítě OP, stačí tento jako doklad o bydlišti
 • Evidenční list dítěte (oboustranně, tj. na jednom listě) - lze stáhnout zde: evidenční list.docx
 • Prohlášení -lze stáhnout zde: prohlášení 2021.doc
 • Vyjádření PPP nebo SPC - pokud žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami

 

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno (e-mail, SMS, DS) nebo                  při osobním předání předáno  zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích hlavního vstupu do MŠ.

Ředitelka školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od konání zápisu. Rozhodnutí o přijetí budou (ne jmenovitě, ale podle registračních čísel, která obdrží rodiče - viz.výše)  vyvěšením v budově školy a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou.  

 

Kontakty:

tel. 321 622 997, 731 495 491 nebo e-mail: ms_cesky_brod@mybox.cz

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do Mateřské školy Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín pro školní rok 2021/2022 

 1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (Z. 561/2004 Sb.,§ 34, odst.1, v platném znění ) a děti s odkladem školní docházky a trvalým pobytem v Českém Brodě

 2. děti, které k 31.8.2021 dosáhnou nejméně 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti  na celodenní docházku),

 3. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).   

Kriteria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, škola se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.