Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

 

 

 Zápis do MŠ pro školní rok 2020 - 2021 

Zápis pro školní rok 2020/2021 do naší mateřské školy proběhne:

 • v  pondělí 4.5.2020 od 10.00 do 15.00 hod
 • v  úterý     5.5.2020 od 10.00 do 13.00 hod 

V těchto termínech je třeba v mateřské škole odevzdat již vyplněné, podepsané a potvrzené formuláře.

Potřebné formuláře lze s předstihem stáhnout níže (a vyplněné, podepsané a potvrzené předložit v den zápisu - 4. a 5. 5. 2020.)

Také si je můžete v tištěné podobě vyzvednout v mateřské škole dne 14.4.2020  od 9.00 do 12.00 hodin.

Co potřebujete k zápisu:

 • Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP         a rodný list dítěte)  - pokud má dítě OP, stačí tento jako doklad o bydlišti
 • Originál rodného listu dítěte (pro nahlédnutí při zápisu)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

le vyplněné formuláře:

 • Žádost o přijetí (oboustranně, tj. na jednom listě)– lze stáhnout zde: žádost o přijetí 2020.doc
 • Evidenční list dítěte (oboustranně, tj. na jednom listě) - lze stáhnout zde: evidenční list.docx
 • Poučení - lze stáhnout zde: poučení 2020.doc
 • Vyjádření PPP nebo SPC - pokud žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce.

Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit, nejpozději však tak, aby bylo dítě zapsáno do 5.5.2020.

Kontakty:

tel. 321 622 997, 731 495 491 nebo e-mail: ms_cesky_brod@mybox.cz

Nerozhoduje pořadí podání žádosti.   

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do Mateřské školy Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín pro školní rok 2020/2021 

 1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (Z. 561/2004 Sb.,§ 34, odst.1, v platném znění ) a děti s odkladem školní docházky a trvalým pobytem v Českém Brodě

 2. děti, které k 31.10.2020 dosáhnou nejméně 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

 3. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).   

Kriteria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, škola se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

________________________________________________ 

Ředitelka školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od konání zápisu. Rozhodnutí o přijetí budou (ne jmenovitě, ale podle registračních čísel, které obdrží rodiče v den zápisu)  vyvěšením v budově školy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou.  

Pro rodiče přijatých dětí se bude konat schůzka, jejíž přesný termín bude sdělen u zápisu. Účast na této schůzce je nutná.