Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

naše škola bude uzavřena od 1.7.2020 do 29.7.2020 včetně. Děti, které jsou přihlášeny na MŠ Kollárova budou docházet v tuto dobu tam. 

Od 30.7.2020 bude v provozu naše mateřská škola.

Veškeré přeplatky dětem, které odchází do školy budou  zaslány na účet podle skutečnosti na začátku měsíce září.

Dětem, které v MŠ zůstávají budou přeplatky za školné a přeplatky za akce školy poslány na účet v průběhu prázdnin. Stravné dětem, které zůstávají v MŠ bude převedeno do dalšího roku.

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ PROŽITÍ LÉTA A DOVOLENÉ!

 

Informace pro rodiče k otevření MŠ ke dni 18. 5. 2020

Provoz MŠ Sokolská začíná v pondělí 18. 5. 2020, prosíme o přečtení následujících pravidel:

 • Provoz MŠ bude od 6.30 – 16:30 hodin 
 • Dítě do MŠ přivádí a odvádí 1 dospělá osoba – omezíme tím počet osob v budově MŠ. Dospělá osoba se pohybuje po celou dobu přítomnosti v MŠ v roušce. Dospělá osoba se pohybuje pouze po nezbytnou dobu v šatně, do ostatních prostor školy nemá přístup. Při příchodu počítejte s časovou rezervou, do šaten budete pouštěni maximálně po dvou dětech (rodinách). Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před budovou dodržovaly odstupy nejméně 2 metry. Po vstupu do budovy použijí všichni dezinfekci u vstupu. 
 • Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé. Příchozí projdou ráno povinným zdravotním filtrem – měření teploty, pokud bude teplota zvýšená (více než 37°C), nebo bude dítě či doprovázející osoba vykazovat jiné známky onemocnění (rýma, kašel, vyrážka, náhlá ztráta chuti nebo čichu), nebude do kolektivu přijato. Pokud má dítě alergický kašel nebo alergickou rýmu je nutné doložit tuto skutečnost lékařským potvrzením. 
 • Při příchodu do budovy použijte prosím dezinfekci na ruce, která bude umístěna u vstupu do budovy. Vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest – roušky, šátky. Dospělá osoba se pohybuje po celou dobu přítomnosti v MŠ v roušce. 
 • Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které si lze stáhnout a připravit již doma (ke stažení zde: Čestné prohlášení rodiče.docx  )Rodiče se zároveň zavazují, že okamžitě oznámí ředitelství MŠ změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do MŠ nepředloží, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. Toto prohlášení bude vyžadováno při nástupu dítěte do MŠ a poté vždy každé pondělí. 
 • Pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti osobně naplňuje alespoň jeden bod (1-8, viz. Čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory) doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. 
 • Příchod do MŠ bude umožněn pouze 6:30-8:00 hodin. Přiveďte děti již oblečené do třídy. Ostatní věci vložte do skříňky.
 • Přineste dětem do šatní skříňky podepsanou látkovou náhradní roušku s poutky za uši v igelitovém uzavíratelném sáčku – pro nouzový případ. 
 • Rodiče, kteří budou chtít, aby dítě mělo roušku po celou dobu pobytu v MŠ, zajistí dítěti do skříňky 3-4 čisté roušky na den. 
 • Děti budou mít ve své skříňce lahev s pitím (takovou, aby si ji poznaly, eventuálně zřetelně podepsanou), kterou budeme využívat při pobytu venku.
 • Do MŠ nebudou děti nosit žádné hračky – ani na spaní. 
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12:30 – 13.00 hodin a 14:30–16:30 hodin. 
 • Vzhledem k zajištění zvýšených hygienických opatření je vhodný nižší počet dětí ve skupině (třídě). Prosíme proto rodiče, aby zvážili naléhavost nástupu svého dítěte do školy, a to i vzhledem k omezenému personálnímu zajištění provozu školy. Aktivity dětí budou směřovány zejména         do venkovních prostor areálu školy. Personální zajištění bude řešeno dle možností. 
 • Při projevu onemocnění bude dítě umístěno mimo kolektiv a okamžitě předáno do domácí péče – po návratu bude vyžadováno lékařské potvrzení, že je dítě zdrávo a může do MŠ
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme rodiče o zvážení naléhavosti docházky dítěte do MŠ a prosíme rodiče, kteří mohou, aby své děti vyzvedávali po obědě. 
 • Jen s pochopením rodičů budou mateřské školy schopny zajistit stanovené hygienické podmínky a potřebný rozsah provozu školy včetně stravování dětí. 
 • Platby pro děti, které do MŠ nastoupí – platí školné i stravné. Za měsíc březen a květen bude stanovena poměrná výše školného, za měsíc duben se nebude platit vůbec. Děti, které do MŠ nenastoupí, platby stále neplatí! Nevyčerpané platby na akce školy budou vráceny. 

Prosíme vás ještě o seznámení se s mimořádnými pravidla a pokyny (jsou podobná jako předchozí text, ale upřesňující): Mimořádná pravidla a pokyny.docx  a dále s dodatkem školního řádu, kde budeme vyžadovat podpis, že jste s tímto dodatkem seznámeni: dodatek ke školnímu řádu.docx

Doufáme, že vše společně zvládneme a budeme se těšit na provoz v běžných podmínkách.      Děkujeme za pochopení!

 

 

 

Akce na měsíc březen 2020:

5.3. – představení "Pekař Vilém" - od 9.00 hod

18.3. – foto - série - jaro - od 8.00 hod   ZRUŠENO

19.3. – představení "O zlaté rybce" - od 8.30 hod     ZRUŠENO

 26.3.- návštěva českobrodské knihovny - třída Broučků a Koťat  ZRUŠENO

 30.3.- návštěva českobrodské knihovny - třída Sluníček a Lvíčat  ???

Akce na měsíc únor 2020:

4.2. – 9. lekce plavání

5.2. – představení "O rybářovi a rybce" - od 8.10 hod

11.2. – 10. lekce plavání

20.2. – představení "Kouzelník a zlobivé míčky" - od 9.00 hod

_____________________________________________________________________________________

28.2. - Akce : Masopustní maškarní diskotéka s přespáním ve školce  

          Sraz v 17.30 v MŠ 

 Program: 17.30 – 18.00 večeře – obložené chleby, ovoce, nápoj

                18.00.- 19.40 zábavný program v maskách pro děti z celé MŠ

                 19.45 – odchod mladších dětí domů (tř. Kuřátek a Broučků) 

Starší děti, které chtějí zůstat na spaní budou odcházet v sobotu

                                             29.2. v časovém rozmezí 8.00 – 8.30

 - zajistíme snídani pro děti                         

Kdo nechce spát - může přijít pouze na večerní program a odchází společně s Kuřátky a Broučky 

_______________________________________________________________________________________

 

Akce na měsíc leden 2020:

9.1. – představení "Kubula a Kuba Kubikula" - od 9.00 hod

14.1. – 6. lekce plavání

21.1. - 7. lekce plavání

23.1 – představení "Zima v bílém kožíšku" - od 9.00 hod

28.1. - 8. lekce plavání

Akce na měsíc prosinec 2019:

3.12. – dílna pro rodiče s dětmi - zdobení perníčků - od 16.00 hod

________________________________________________________________________________________________________

ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI – TÁTO, MÁMO, POMOZ MI ! - zdobení vánočních perníčků

Srdečně Vás zveme v úterý dne 3. 12. 2019 od 16.00 do 18.00 hod., kdy budou děti z celé školky společně s Vámi zdobit

                                                                                                                                                 vánoční perníčky ve třídě Sluníček.

 Sejdeme ve třídě Sluníček a děti si společně s rodiči ozdobí perníčky, které jsme předem upekli s dětmi v MŠ.

Potřebujete: nápad, dobrou náladu a kdo má, tak vlastní zdobičku.

Maminky prosíme, dle možností, o zajištění drobného občerstvení.  

Ostatní (polevu na zdobení, perníčky, čaj, kávu a případně sáčky na zdobení) zajistíme my.

Nahlašte, prosím, třídním paní učitelkám, kdo máte zájem se této akce zúčastnit.

__________________________________________________________________________________________________________

3.12. - 2 lekce plavání

5.12. – Mikulášská nadílka - dopoledne

26.11. - 1. lekce plavání

10. 2. - 3. lekce plavání

Vánoční besídky:   9.12. - Sluníčka od 15.30 hod

                            10.12. - Kuřátka od 15.30 hod

                            11.12. - Broučci a Koťata od 15.30 hod

                            12.12. - Lvíčata od 15.30 hod

19.12. - výlet do skanzenu v Přerově nad Labem - tř. Sluníček, Koťat a Lvíčat

 

Akce na měsíc listopad 2019:

14.11. – představení "O rybářovi a rybce" - od 8.15 hod

18.11. – představení "Garry a jeho kamarádi" - od 9.00 hod

26.11. - 1. lekce plavání

27.11 – foto - série - vánoce - od 8.00 hod

 

Akce na měsíc říjen 2019:

     3.10. – představení "Princezna na hrášku" - od 9.00

    7.10.- návštěva českobrodské knihovny - "Kluci z mraveniště"  - třída Broučků a Koťat

 17.10. – představení "Podzime, podzime" - od 8.15 hod

31.10. – představení "Klaun Pepíno" - od 9.00 hod

_______________________________________________________________ 

ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI – TÁTO, MÁMO, POMOZ MI !          

- Výroba dýňových strašidýlek

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme dne 8. 10. 2019 od 16.00 do 18.00 hod., kdy můžete na naší školní zahradě (v případě nepřízně počasí uvnitř) společně se svými dětmi vyrobit „dýňová strašidýlka“.

V 16.00 – 16.30 hodin se sejdeme a na terase MŠ (nebo ve třídě SLUNÍČEK) si děti společně s rodiči vydlabou svou donesenou dýni, kterou ozdobíme svíčkou a vystavíme na terase. Poté je necháme buď svítit na terase, nebo je možné si svou dýni odnést s sebou domů.

Budete tedy potřebovat vlastní dýni (je možné přinést do MŠ již ráno), ostrý nůž a nápad. Ostatní - (pytle na odpadky, svíčky, čaj a kávu) zajistíme my.

Pokud má někdo vlastní přebytky dýní, může se o ně podělit s ostatními.

Nahlašte, prosím, třídním paní učitelkám, kdo máte zájem se této akce zúčastnit.

Šikovné maminky prosíme o zajištění drobného občerstvení.

____________________________________________________________________________________________

Akce na měsíc září 2019:

 11.9. – schůzka rodičů od 15.30 hod ve třídě Sluníček

 program:  provozními informace, platby v MŠ, plánované akce a informace k nim 

19.9. – představení maňáskového divadla - od 8.45 hod

30.9.- návštěva českobrodské knihovny - "Kluci z mraveniště"  - třída Sluníček a Lvíčat

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U dětí nově nastupujících doporučujeme počáteční pobyt maximálně 1 - 2 hodiny (v rámci tohoto času mohou být rodiče 1. den ve třídě  s dítětem  - individuální pohovory s učitelkami - od 2. dne jsou děti  ve třídě bez rodičů), poté po dohodě s učitelkou, která rodičům sdělí, jak samostatný pobyt dítěte v MŠ probíhal, budeme pobyt dítěte prodlužovat (obvykle jsou děti  od 3. do 7. dne v MŠ do oběda - vše je však individuální, dle dohody).
 Doba příchodu dítěte do MŠ je ideálně 1. den do 8,00 hod, poté dle dohody s učitelkou. Osvědčily se příchody do 8.30 hodin( vždy po předchozí dohodě s učitelkou ) ne déle.
Do 8.00 hod však potřebujeme kvůli stravování vědět, kdo do MŠ ten den přijde, kdo ne - stačí telefonicky
Seznamy, do které třídy bude dítě chodit, budou vyvěšeny v budově MŠ přímo proti vchodovým dveřím.
 Toto doporučení chápejte, prosím, jako naši snahu  o co nepohodovější nástup Vašeho dítěte do MŠ, který pro dítě přináší změny v jeho životě a je pro něj svým způsobem zatěžující . 
 Děti do MŠ potřebují:
 - bačkory (nedoporučujeme pantofle!- ani tzv. crocsy - z bezpečnostních důvodů)
 -  náhradní oblečení ( spodní prádlo, tričko,ponožky nebo punčocháče pro případ polití  či   jiné "nehody")
 - oblečení do třídy  ( ve třídách je teplo i  v zimě, není nutno děti oblékat příliš  teple, aby se nepotily)   
 - oblečení na ven    ( pláštěnku a oblečení na zahradu - jiné kraťasy nebo tepláky než ty, které mají do třídy a pokrývku hlavy                                 
  - pyžamo
 - 6x karton papírových kapesníčků(děti mají ve třídě kapesníčky volně k dispozici  na jedno použití)
 - 2x vlhčené ubrousky na WC (nebo raději vlhčený toal.papír)

Platby:
- 450,- Kč á měsíc - částečná úhrada neinvestičních nákladů školy - viz vyhláška školy
- stravné v MŠ:   děti 3-6 let   cena:    přesnídávka            9,- Kč         děti 7 let      cena:   přesnídávka     9,- Kč

                                                           oběd                       22,- Kč                                       oběd                24,- Kč

                                                           odpol. svačina           7,- Kč                                       odpol svačina   7,- Kč

                                                      --------------------------------------                           -------------------------------

                                                          celkem                   38,- Kč                                            celkem          40,- Kč

 - předplatné akcí školy - 600,- Kč na pololetí
- příkazy k úhradě dostanete od třídních učitelek- platby se provádějí na účet školy-

- všechny platby se vyúčtovávají